Företaget Nyheter Team Om oss Kontakt Kurser Prissättning Leverans

Expanding Minds -

- Minds Expanding Systems

 

frendus logga 3d_trsp

Mobile Systems Wireless Access Radio & Transmission Electronics Datacom Computer Systems

Välkommen till våra kurser!

 

Här återfinns utbildningsprodukter från våra olika kompetensområden. Kurserna är indelade i områden enligt ovan. Se vad vi har att erbjuda inom respektive område genom att klicka på respektive flik.

Nedan finns allmän information om innehåll/målgrupp för respektive nivå.

Samtliga kurser kan levereras på svenska.

Kursschema

 

Nivå

Kurserna är grupperade i fyra nivåer; Platform, Standard, Advanced och Expert.

Märkningen är..

green transp 15 m Platform - ingen förkunskap krävs inom området förutom ett intresse i ämnet.

blue transp 15 m Standard - ämnesspecifikt innehåll för goda kunskaper inom området och ge en grund för Advanced nivå. Grundläggande begrepp och förståelse av området rekommenderas.

red transp 15 m Advanced - lämpar sig för de som bra förståelse av området och behöver fördjupa sig ytterliggare eller inom närliggande områden. Förkunskapskrav motsvarar föregående nivå.

black transp 15 m Expert - kombinerar teori och praktiska erfarenheter/lösningar för att belysa viktiga detaljer, knyta samband och därmed ge en helhetsförståelse. En gedigen kunskap om ingående delar och hur dessa relaterar ger en bra grund för att få ut det mesta ur denna nivå. 

 

 

Bild