Företaget Nyheter Team Om oss Kontakt Kurser Prissättning Leverans

Expanding Minds -

- Minds Expanding Systems

 

frendus logga 3d_trsp

Vår framtid Vår väg Vårt team

 

Företaget grundades 2003 med ambitionen att skapa ett utbildningsföretag med hög kvalité ur både teknisk och pedagogisk synvinkel. Vi har lyckats i vår föresats och kan se tillbaka på varierande och intressanta år.

Vi ser att utbildningen utgör en viktig del i våra deltagares utveckling som uppmuntras inte bara under våra kurser utan även de kontakter som tillsammans med ny kompetens blir en grund för framtida projekt.

Företaget

Mål

Antar att Ni önskar känna till företaget som ni plannerar att anlita. Nedan följer en glimt.

Vårt mål är att vara flexibla, ligga i framkant inom våra områden och möta våra kunders behov med utbildningar av hög kvalité. Vi erbjuder öppna kurser men levererar huvuddelen direkt till våra kunder och genomgångar i mindre grupper.

Kompetensutveckling

Vi inhämtar vår kunskap genom specificationer, standarder, litteratur, implementeringar, konferenser, kontakter och genom nyhetsbevakning.

Utbildningsprodukter

Vi överför vår kunskap i effektiva utbildningsprodukter för att ge den nya informationen på ett lättförståeligt sätt. Utbildningen kan ges på olika nivåer och former beroende på förkunskaper och uppsatta mål med utbildningen.

Competence Consulting

Vi uppskattar kunder som önskar ett långsiktigt samarbetet med oss inom CC. Vi är öppna för att kombinera ert företags specifika behov med våra utbildningsprodukter.

Kursupplägg

Vi strävar efter att hålla samma kursupplägg i våra kurser för att göra deltagarna väl insatta i vår utbildningsmetod.

Specialité

Våra lärare besitter specialistkunskaper inom sina områden byggt på en stabil teknisk grund.

 

 

Bild