Företaget Nyheter Team Om oss Kontakt Kurser Prissättning Leverans

Expanding Minds -

- Minds Expanding Systems

 

frendus logga 3d_trsp

Partners Kompetens Metod Tjänster Referenser

upper horisont

     

  Mobile Systems > 

   
   

Wireless Access >                       

 LTE

   
 

 Radio & Transmission >   

 UMTS

 

 Mobile WiMAX

 
 

 Electronics >  EMC, ESD                 

GPRS/EDGE    

   
   

 GSM

       

Applications

&

Programming >  

 

 

       

 Data Communication >            

       

 

         
 

Computer

Systems >

         
             

Training

Seminars Competence Consulting

Våra kompetensområden

  • Mobile Systems>
  • Wireless Access>
  • Radio & Transmission>
  • Electronics >
  • Applications & Programming>
  • Data Communication>
  • Computer Systems >

Contact Training

Vi erbjuder seminarier inom våra områden. Det kan vara kortare översikter till heldagsaktiviteter kring ett område.

 

Contact Seminars

Competence Consulting är för företaget/organisationen som önskar förstärka sin kunskap inom ett specifikt delområde. Innehåll och upplägg anpassas till deltagarnas bakgrund och uppsatta mål.

 

Contact Competence Consulting

Company            Language